Antonín Válek (1942-2019, čestný člen spolku in Memoriam)

Antonín Válek (1942-2019, čestný člen spolku in Memoriam)

Začal s fotografií již v roce 1954 ve školním fotokroužku, později se vypracoval v jednoho z předních českých fotografů. Pracoval v mnoha podnikových propagacích jako fotograf. Je výraznou postavou jak moravské tak české fotografie. Jako zakladatel a dlouholetý předseda Havířovského fotoklubu, lektor fotografických škol, nepřehlédnutelně přispěl k rozvoji fotografie, je organizátorem mnoha fotografických plenérů a setkání. Jeho tvorba je různorodá i když převážná většina jeho fotografií je černobílá s využitím výhradně klasického černobíleho procesu negativ pozitiv. V roce 1977 mu byl udělen titul ASČF (autor svazu českých fotografů) a o rok později zlatý odznak SČF. Je držitelem mnoha mezinárodních cen, medailí a čestných uznání za své fotografie.